Najveće čudo Afrike, nazvao je A.E.Johann, jedan od najboljih poznavalaca crnog dela zemlje, Viktorijine vodopade reke Zambezi. U jednom trenutku stajao je kraj 120m dubokog ponora u koji se ruše u širini većoj od 17km vode iz Zambezija.
Tu proteče više od 400000m3 vode u minuti. Na jednom od svojih poslednjih putovanja po Africi ponovo je prešao hiljadu kilometara samo da ponovo pogleda Vikotorijine vodopade. "Taman urlik Viktorijinih vodopada dopirao je iz bele noći, osećao sam ga gotovo opipljivo, teško i gusto", rekao je Johann, "stajao sam i gledao, a srce mi je brže udaralo, udar vetra razbio je gusti zid pene, i sada se iznad ruba, obasjanom mesečinom, blistavog i blještavog, preko kojeg se bujica rušila u dubinu, razvila se visoka duga, duga prouzrokovana mesečinom".
              Prvi belac koji je posetio i opisao Viktorijine vodopade bio je škotski misionar, doktor David Livingston (1813-1873). Usudio se privesti nesigurni kanu sve do vodopada. U udaljenosti od nekoliko kilometara video je "pet prstiju", pet glavnih vodopada Zambezija, video je kako se stubovi pare uzdižu. Vodopadi su odvojeni jedan od drugoga manjim ostrvima. Prema jednom od tih ostrva, tik kraj ponora, zaveslao je Livingstoun upravo ludački smelo. 
               "Bili smo od vodopada udaljeni toliko da smo ga mogli pogoditi kamenom. A još uvek nismo mogli raspoznati gde to zapravo nestaju ogomne količine vode. Činilo se kao da ih zemlja iznenada guta. Rub klisure, koja se nalazila nasuprot ponora u kog se reka rušila, nije bio udaljen više od 25m. Nisam mogao shvatiti u šta gledam, sve dok se sa strahom u srcu nisam popeo na krajnji rub i začudjeno pogledao u širok zeljin ponor". 
               Ponor čiju je širinu Livigstoun procenio na oko 25m danas je najmanje tri puta toliko široko. Nedaleko od vodopada nalazi se most Cape Kairo, železnica koja ide iznad kanjona, i elegantan hotel koji omogućava, svetskim lutalicama da se dive "praistorijskoj buci grmljavine ponora" (boiling pot, lonac koji ključa) - vodama što se ruše u dubinu. 
 
PRIREDILA@LeNix0406
FOTO: Google