Slapovi Sopotnice 1
Slapovi Sopotnice nalaze se u jugozapadnoj Srbiji, na reci Sopotnici, na zapadnim padinama planine Jadovnik. Smeštena je na teritoriji Opštine Prijepolje i u ataru sela Sopotnica. Reku Sopotnicu, pritoku Lima, karakteriše velika visinska razlika između ušća na 465 m nadmorske visine i najvišeg izvora na 1150 m.

Spomenik prirode obuhvata izvorište površinskog toka reke Sopotnice sa više stalnih i povremenih karstnih vrela i izvora koji formiraju tokove. Ti tokovi se najpre spajaju, zatim granaju i formiraju seriju vodopada. Pored toka i vodopada veliku atrakciju predstavlaju stare i obnovljene vodenice.

Bigar je nastao od izvorskih sedimanata oko gornjeg toka Sopotnice i prostire se od najviših vrela ispod krečnjačkog odseka Podstijenja na 1120 m nadmorske visine do poslednjeg vodopada na 850 m nadmorske visine. Predstavlja bigar sa najvećim visinskim rasprostranjenjem u Srbiji od 270 m. Akumulirane naslage bigra, oblikovane u 7 nivoa zaravnjenih lepezastih kaskada, različitih dimenzija i izraženosti, slapovito obušavanje vode i brojni vodopadi na ivicama bigrenih terasa, osnovna su vrednost ovog spomenika prirode. Po atraktivnosti se izdvaja "Veliki vodopad".


Bioflora Sopotnice obuhvata 62 vrste, od čega 10 jetrenjača i 52 vrste mahovine, što predstavlja visok diverzitet za izuzetno malo područje.

Etno-kulturni ambijent ovog područja sa brojnim specifičnostima mešovite etničke sredine, tradicionalnim gostoprimstvom u selu, uz obilje vrednih objekata narodnog graditeljstva predstavljaju važan element ukupne vrednosti doline Sopotnice.
Izvor: Srbija Travel
Foto: Sandžak PRESS