TAJ MAHAL - Grobnica jedne velike ljubavi

 "Ono što mislim ne mogu izreći", navodno je neka ugledna engleska dama uzdahnula gledajući mermerni hram Taj Mahal, "ali osećam da bih htela sutra umreti kada bi takav spomenik prekrivao moje kosti". Gospodar gradnje tog velikog mermernog spomenika bio je šah Džahan, peti vladalac iz dinastije Mogula, koji je vladao od 1628. do 1658. Njegovo stupanje na presto nije prošlo bez prepreka.
Pre nego što je mogao prodreti valjalo mu je sa puta maknuti čitav svoj rod, a svoju majku poslati u progonstvo. Ali veću ljubav gajio je prema svojoj ženi Ariumand Banu Begam, koju je odlikovao počasnim imenom Muntaz-i-Mahal, dragi kamen palate. Šah je dao svojoj ženi miljenici u blizini Agre na obali Džamna stvoriti pravi rajski vrt.
                "Ništa ne sme ozlediti princezine nežne nožice kada bude uživajući šetala ovuda". tako stoji u jednom starom putopisu.
                Veliki Mogul imao je smisla za lepotu. On nije samo u Agri dao da se sagrade velelepne gradjevine, već je i svoju rezidenciju Delhi opremio čarobno lepim džamijama i palatama. U jednom zapisu u dvorani za primanja u njegovom velikom carskom dvoru u Delhiju ponosno je bilo objavljeno persijskim jezikom: "Ako na svetu postoji raj, tada je to ovaj!" Tako je sebi mogulski car brojnim umetninama podizao razne spomenike. On u sećanju potomaka ne živi kao preobrazitelj Delhija koji je po njemu trebao da bude nazvan Džahanabad, već kao graditelj Taj Mahala. U ovoj gradjevini počivaju posmrtni ostaci vladara, koji je bio podjarmio velike delove Indije. Vreme njegove vladavine završilo je sličnim neveselim predznacima kako je bilo i započelo. Šah Džahan bio je svrgnut od svog sina Aurangzeba i zatvoren u palatu, "gde je do svoje smrti provodio raskalašan život". Posle smtri Aurangzeba počelo je carstvo propadati. 
                  Žena - ljubimica šaha Džahana Muntas-i-Mahal, imala je po rečima poznavaoca Indije, Helmuta Glasenappa, svojom dobrotom i lepotom veliki uticaj na cara / poklonila je vladaru Indije sedmoro dece. Umrla je posle porodjaja osmog deteta 1629.godine u Južnoj Indiji. Mogul je zapovedio da mrtvo teloodnesu u kuću u Agru i sahrane ga u vrtovima na reci Džamni. Iznad njenog groba dao je sazidati grobnicu kakvu svet još nije video. Neopisiv utisak kojim Taj Mahal deluje na gledaoca zasniva se uglavnom na delovanju kontrasta. Blistavo vodena ploča sa svojim lotosovim cvetovima, proteže se od ulaznih vrata kroz vrt do Taj Mahala, gradjevina od snežno belog mermera, bujnim zelenilom što ga okružuje - i tamnim plavetnilom indijskog neba, sve stapa u jednu sliku koja u duši gledaoca prouzrokuje da za tren oka nestanu sve brige i nevolje zemaljskog života te se na tom snažnom delovanju u čitavom svetu nalazi nešto slično. Šah Džahan doveo je najznamenitije gradjevinare i obrtnike savetujući se sa njima oko izgradnje gradjevine.
Stručnjak za kupolu grobnice došao je iz Istambula, a zidari su dolazili iz Delhija i Kandahara, a stručnjaci za vrh kupole su stigli iz Lahora i Samarkanda, kaligrafi su doputovali iz Širasa i Bagdada, rezbari cveća iz Buhare, arhitekte iz Kašmira. Više od dvadeset hiljada radnika, bilo je navodno, zaposleno sedamnaest godina gradeći tu najznamenitiju grobnicu sveta. Troškovi gradnje su procenjeni na oko petnaest miliona evra. "Celokupan utisak nadmašuje svaka očekivanja" rekao je Karl Baedeker. "Jednostavnost zamisli i raskoš izrade, ujedinjuju se u čudesno delo umetnosti koja se može porediti sa grčkim hramovima, najznamenitijim crkvama srednjeg veka i renesanse uzvišene lepote.
 
PRIREDILA: @LeNix0406

Najnovije


air transport
budihuman
Zanimljive Destinacije