Nacionalni parkovi Srbije: Tara

Nacionalni park “Tara” pokriva najveći deo planine Tare, koja se nalazi na krajnjem zapadu Srbije, na samoj granici sa Bosnom I Hercegovinom, u lakatastoj okuci reke Drine, između Višegrada i Bajine Bašte.
Proglašen je za nacionalni park 1981. godine, na površini od 19.200 ha. Područje Nacionalnog parka, zajedno sa Zaovinama i Parkom prirode “Šargan – Mokra Gora”, čini okosnicu budućeg rezervata biosfere Drina. Planina Tara pripada delu starovlaških planina, a njen masiv sačinjavaju Kaluđerske bare, Tara, Aluške planine, Crni vrh i Zvijezda.
 
Tara predstavlja visoku, znatno skraćenu površ visoku 1000-1200 m, sa koje se uzdižu retki vrhovi visine od 1400 do 1600 m, ispresecanu duboko uklesanim rečnim dolinama. Pored kanjonske doline Drine sa moćnim krečnjačkim odsecima visokim i preko 1000 m, svojom lepotom i divljinom izdvajaju se i kanjoni reka Rače, Brusnice i Dervente, i kao izuzetna atrakcija, vodopadi Mali i Veliki skakavac na reci Rzav. 
 
Planina Tara naročito je poznata po bujnim, gustim, autohtonim četinarskim šumama, koje je čine najšumovitijom planinom Srbije i Evrope. Od preko 1000 biljnih vrsta koliko je tu prisutno, oko 20 su endemičnog karaktera, među njima i carica svih endemita Evrope, Pančićeva omorika. 
Pančićeva omorika je relikt tercijara i balkanski endemit koji je preživeo veliko ledeno doba na veoma ograničenim refugijalnim staništima u srednjem toku reke Drine, zbog čega je ovaj prostor jedinstven za očuvanje biološke raznovrsnosti u globalnim razmerama. 
 
Vegetaciju gradi 35 šumskih i devet livadskih zajednica, gde su najzastupljenije mešovite autohtone šume smrče, jele i bukve, a posebnu vrednost čine reliktne i endemoreliktne zajedice omorike, smrče, jele, crnog i belog bora. Pored izuzetnog biodiverziteta flore, na području Tare su i brojna staništa značajne faune. Pančićev skakavac je lokalni endemit kojem je ovo područje jedino stanište. 
 
Dok Drinu i hladne potočne vode nastanjuju retke i plemenite vrste kao što su mladica i lipljan, na području Tare se nalazi oko 130 vrsta ptica, kao što su crna žuna, planinski detlić, leštarka, uralska sova, gaćasta kukumavka, žutarica, mala muharica, kreja lešnikara, itd. Među faunom sisara je posebno značajno prisustvo medveda, vuka, divokoze, srne, vidre, divlje mačke, kune zlatice, kune belice, itd. 
Ljudi na Tari danas se bave tradicionalnom planinskom poljoprivredom i stočarstvom, eksloatacijom rveta i seoskim turizmom. U Nacionalnom parku se nalaze i brojni ostaci kulturnog nasleđa. Obnovljeni manastir Rača, nekropole nadgrobnih spomenika iz XIV i XV veka u Perućcu i Rastištu, dragoceni su deo srednjovekovne srpske kulturne baštine.
 
IZVOR: Status; B92
FOTO: Google slike

Najnovije


air transport
budihuman
Zanimljive Destinacije