Nacionalni park Đerdap

 

U severoistočnoj Srbiji, na granici sa Rumunijom, prostire se Nacionalni park „Đerdap“, na površini od 63.000 ha, proglašen 1974. godine. Osnovni prirodni fenomen područja je grandiozna Đerdapska klisura Dunava, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Đerdapsku klisuru čine četiri manje klisure i tri kotline, koje se naizmenično smenjuju u dužini od gotovo 100 km.
 
Zbog velike dužine i dubine, najraznovrsnjih oblika reljefa i zaklonjenih staništa sa specifičnom mikroklimom, Đerdapska klisura je jedan od najznačajnijih refugijuma drevne flore i faune Evrope.
 
Područje Parka naseljava preko 1100 biljnih vrsta, gde se naročito izdvajaju tercijarni relikti kao što su: mečja leska, orah, jorgovan, tisa, srebrna lipa, kavkaska lipa, i dr. Bogatstvo u vrstama i složeni fizički uticaji sredine, uslovili su pojavu preko 50 šumskih i žbunastih zajednica, od kojih 35 ima reliktni karakter.
 
Raznolikost staništa i biljnih zajednica odrazila se i na faunu, koja takođe obiluje reliktnim vrstama. Nacionalni park je stanište za preko 150 vrsta ptica: suri orao, orao zmijar, orao belorepan, crna roda, siva čaplja, i druge retke vrste obitavaju na ovom području. Pored drugih faunskih vrsta, tu su i sisari: vidra, medved, ris, šakal, divokoza, srna, jelen…
 
Đerdapska klisura pokazala se kao sigurno i udobno utočište ne samo biljnim i životinjskim vrstama, nego i čoveku. O tome svedoči izuzetno bogatstvo nalaza iz različitih doba praistorije i istorije, prisustvo nadaleko čuvenog neolitskog naselja Lepenski Vir, tragovi prisustva rimske i vizantijske civilizacije, i drugi kulturno-istorijski spomenici.
 
FOTO: Google slike

Najnovije


air transport
budihuman
Zanimljive Destinacije